1e stem

(solo) Mie-mie- koe-sie-ma-ma__

Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ joe-pen-do__
Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ ta-mai-nie___
Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ joe-pen-do__

Wa-to-to, ka-rie-boe, doe-nie__a [2x]
Wa-to-to, nie-ka-rie, boe-doe nie-a
Mie-mie, ma-ma, koe-sie, ma-ma!
Wa-to-to, nie-ka-rie, boe-doe nie-a
Mie-mie koe-sie ma-ma [2x]
Yah, yah, yah, yah yah, yah, hey!

Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ joe-pen-do__
Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ ta-mai-nie___
Mie-mie- koe-sie-ma-ma__
Na__ joe-pen-do__

Mie-mie koe-si, mie-mie koe-sie, mie-mie koe-sie…. Ma-ma!

2e stem

(solo) Mie-mie- koe-sie-ma-ma__

Mie-mie- koe-sie-ma-ma__, oh____
Na__ joe-pen-do__sie ma-ma___
Mie-mie- koe-sie-mama__, oh____
Na__ ta-mai-nie, sie ma-ma___
Oh____, Oh_____
Na__ joe-pen-do__
Wa-to-to, ka-rie-boe, doe-nie__a [2x]
Wa-to-to, nie-ka-rie, boe-doe nie-a
Koe-sie, mie-mie, ma-ma, ma-ma!
Wa-to-to, nie-ka-rie, boe-doe nie-a
Mie-mie koe-sie ma-ma [2x]
Yah, yah, yah, yah yah, yah, hey!
Mie-mie- koe-sie-ma-ma__, oh____
Na__ joe-pen-do__sie ma-ma___
Mie-mie- koe-sie-mama__, oh____
Na__ ta-mai-nie, sie ma-ma___
Oh____, Oh_____
Na__ joe-pen-do__
Mie-mie koe-si, mie-mie koe-sie, mie-mie koe-sie…. Ma-ma!

Kusimama downloaden